საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტო "თბილისი 24". / Information Analytical Agency "Tbilisi 24". / Информационно-аналитическое агентство "Тбилиси 24". / Informationsanalyseagentur "Tbilisi 24" საქართველოში მეხუთე კოლონის პარპაში უნდა აღიკვეთოს! – თბილისი 24
14 ივნისი 2024