საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტო "თბილისი 24". / Information Analytical Agency "Tbilisi 24". / Информационно-аналитическое агентство "Тбилиси 24". / Informationsanalyseagentur "Tbilisi 24" “დებიძინიზაციამდე” საქართველო ევროკავშირიში ვერ გაწევრიანდება – თბილისი 24
14 ივლისი 2024