საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტო "თბილისი 24". / Information Analytical Agency "Tbilisi 24". / Информационно-аналитическое агентство "Тбилиси 24". / Informationsanalyseagentur "Tbilisi 24" სირბო ჩიხლაძე, შე უფუნქციო დამპალო ყ@ეო! – თბილისი 24
19 ივნისი 2024