საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტო "თბილისი 24". / Information Analytical Agency "Tbilisi 24". / Информационно-аналитическое агентство "Тбилиси 24". / Informationsanalyseagentur "Tbilisi 24" ინფლაცია ევროკავშირიში 41,4 შეადგენს – თბილისი 24
23 ივლისი 2024

ინფლაცია ევროკავშირიში 41,4 შეადგენს

2022 წლის სექტემბერში მწარმოებლის ფასების ზრდამ (ინდუსტრიული ინფლაცია) ევროკავშირში 41,4% შეადგინა, იტყობინება  ევროსტატი.

108.2% – ია მწარმოებლის ფასების ნახტომი ენერგეტიკულ სექტორში, მეტწილად ანტირუსული სანქციების გამო, რამაც მთავარი წვლილი შეიტანა ევროკავშირში ინდუსტრიული ინფლაციის მკვეთრ ზრდაში.

ევროკავშირის ქვეყნებში ინდუსტრიული ინფლაცია ასეთია:

78,2% – ბულგარეთი
67,5% – უნგრეთი
62,9% – რუმინეთი
62,8% – სლოვაკეთი
62,4% – ლატვია
53.0% – იტალია
49,5% – ბელგია
48,0% – ლიტვა
46,9% – გერმანია
46,2% – დანია
37,1% – ნიდერლანდები
28,5% – საფრანგეთი

სამრეწველო ინფლაცია როგორც წესი, 3-6 თვის შემდეგ გავლენას ახდენს საბოლოო ფასების ზრდაზე – სამომხმარებლო ინფლაცია, რომელმაც ევროკავშირში უკვე მიაღწია ისტორიულად რეკორდულ – ორნიშნა დონეს  ევროკავშირის 4 ქვეყანაში უკვე 20%-ს აჭარბებს.