საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტო "თბილისი 24". / Information Analytical Agency "Tbilisi 24". / Информационно-аналитическое агентство "Тбилиси 24". / Informationsanalyseagentur "Tbilisi 24" დედა აქვს ქვეყანას მოტყნული, ისეთი თაობა მოდის!!! – თბილისი 24
25 თებერვალი 2024