საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტო "თბილისი 24". / Information Analytical Agency "Tbilisi 24". / Информационно-аналитическое агентство "Тбилиси 24". / Informationsanalyseagentur "Tbilisi 24" საქართველოში  აღარ კვდებიან-  იზრდება, ყვავის საქართველო, ვაშა შენებას! – თბილისი 24
20 ივნისი 2024

საქართველოში  აღარ კვდებიან-  იზრდება, ყვავის საქართველო, ვაშა შენებას!

პარადოქსია, მაგრამ ფაქტია,  სტატისტიკის ეროვნული დეპარტამენტის მონაცემებით გარდაცვალების კლების  ფონზე საქართველოში მოსახლეობის რაოდენობა 2021 წელთან შედარებით  3.688 ათასიდან  48 ათასით გაიზარდა და  2022 წლის მონაცემებით ის  3.736 ათსს შეადგენს.

   2021 წელთან შედარებით  ( 59.906 ) საქართველოში , ნუ ვიტყვით მთლად ეკონომიკური ფურორის,  მზარდი მიგრაციის ფონზე   ფიქსირდება გარდაცვალებათა  კლების ტენდენცია და  ის 2022 წლისთვის  მთელი 10.788 -ით ნაკლებს, ანუ   49.118 შემთხვევას შეადგენს.

მცირდება  სასოფლო დასახლება  და ის მხოლოდ 1.480 ათასია .

 სამწუხარო რეალობა  ისიც,რომ  ქვეყანაში  უკვე 34 წლის ასაკის მიღწევისას მამაკაცთა რაოდენობა 148 ათასით ნაკლებია ქალთა რიცხვზე.

  • 2022 წელს , წინა წელთან შედარებით  შემცირებულია ცოცხლად დაბადებულთა რაოდენობა  3.627 ახალშობილით,
  • ყოველწლიურად ინგრევა ოჯახები და  განქორწინების რიცხვმა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია- 14.098 შემთხვევა, მხლოდ 2022 წელს. 
  • 2015- 20222 წელბში საქართველოში  შექმნილი  თითქმის ყველა მეორე  ოჯახი ინგრევა. შექმნილია  დაახ. 188.000 და  დანგრეულია 82.000 ათასი ოჯახი!
  • ისტორიულ მაქსიმუმზეა ემიგაცია. 2022 წელს საქართველოდან ემიგრირებულია  წინა წელთან მეოთხედით მეტი, 125.269 ადამიანი!
  • თითქმის გასამმაგებულია  იმიგრანთა და უცხო თესლის შემოდინება  ქვეყანაში 2012 წლის  74 ათასიდან- 2022 წლის –  179.728 ათასამდე!
  •   20-24 წლის ასაკში მამაკაცთა გარდაცვალების რაოდენობა  ( 141.000 ათასი) ქალების რაოდენობაზე ( 28.000 )  მეტია- 5 ჯერ. (!)  უკვე  30- 34 წლის ასაკში იღუპება  254 .000 მამაკაცი და   – 66.000 ქალი!
  • ბუნებრივი მატების კოეფიციენტი 1999 წლის შემდეგ ფაქტობრივად  მინუსებშია,
  • იგრაციული სალდო 2019 წელთან შედარებით ( 15,7) გასამმაგდა და შეადგენს 54,5 %-ს.

    2023 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში გარდაცვალების რაოდენობა 2.513 ადამიანით მეტია დაბადების რაოდენობაზე, განქორწინებულია 10.366 ქორწინებიდა- 6. 828 ოჯახი.