საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტო "თბილისი 24". / Information Analytical Agency "Tbilisi 24". / Информационно-аналитическое агентство "Тбилиси 24". / Informationsanalyseagentur "Tbilisi 24" ჩვენი მისია და მიზანი, მსოფლიო ორომტრიალში საქართველოს გადარჩენა და მისი ინტერესების დაცვაა ! – თბილისი 24
20 ივნისი 2024