საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტო "თბილისი 24". / Information Analytical Agency "Tbilisi 24". / Информационно-аналитическое агентство "Тбилиси 24". / Informationsanalyseagentur "Tbilisi 24" ლუკაშენკომ ხელი მოაწერა კანონს ჯარში SMS -ით გამოძახების შესახებ – თბილისი 24
27 მაისი 2024

ლუკაშენკომ ხელი მოაწერა კანონს ჯარში SMS -ით გამოძახების შესახებ

ბელორუსმა მიიღო კანონი, რომელიც SMS შეტყობინებებით სამხედრო სამსახურში გაწვევის შესაძლებლობას ითვალისწინებს. შესაბამისი დოკუმენტი ალექსანდრე ლუკაშენკოს მიერ ხელმოწერილი ქვეყნის ეროვნულ ლეგალურ ინტერნეტ პორტალზე გამოქვეყნდა.

ახლა „სამხედრო მოვალეობის შესახებ“ კანონი ითვალისწინებს მოქალაქეების ინფორმირების შესაძლებლობას სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის ოფისში, სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოში ან სამხედრო სამსახურში გაწვევის აუცილებლობის შესახებ SMS-ით.

ომის დროს ასეთ შეტყობინებას შეუძლია შეცვალოს ჩვეული დღის წესრიგი, მაგრამ მშვიდობიანობის დროს ის მხოლოდ შეტყობინების დამატებითი წყარო იქნება.
ფიჭური ოპერატორები ვალდებულნი არიან, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის ოფისებისა და კგბ-ს რეგიონული განყოფილებების მოთხოვნით, მიაწოდონ ინფორმაცია ნომრების შესახებ და აცნობონ სამხედროებში რეგისტრირებულ მოქალაქეებს.

სამხედრო სამსახურზე პასუხისმგებელმა პირებმა ტელეფონის ნომრის შეცვლისას ახალი მონაცემები უნდა შეატყობინონ კომისარიატს. სამხედრო კომისრებს საშუალება ექნებათ შეზღუდონ ჯარისკაცების გამგზავრება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ.
საჯარიმო ჯარისთვის თავის არიდების მაქსიმალური სასჯელი ორი წლით თავისუფლების აღკვეთით სამ წლამდე გაიზრდება. საპატიო მიზეზის გარეშე გამოძახებაზე გამოუცხადებლობა გამოიწვევს მაქსიმუმ 30-მდე ძირითადი ერთეულის დაჯარიმებას ხუთის ნაცვლად. ძირითადი ღირებულებაა 40 ბელორუსული რუბლი, ანუ დაახლოებით 33 ლარი.

გადავადების უფლება მიენიჭებათ 18 წლამდე ასაკის ბავშვის აღზრდის სამხედრო სამსახურში პასუხისმგებელ მარტოხელა მამებს ან პალიატიურ სამედიცინო დახმარებას, ან ორ ან მეტ შვილს, რომელთაგან ერთი ინვალიდია.

გადავადება გარანტირებულია და-ძმის მეურვეებისთვისაც. გარდა ამისა, გათვალისწინებულია 18 წლამდე სამი და მეტი შვილის მამებისთვის, თუ მეუღლის ორსულობა არის მინიმუმ 22 კვირა.