საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტო "თბილისი 24". / Information Analytical Agency "Tbilisi 24". / Информационно-аналитическое агентство "Тбилиси 24". / Informationsanalyseagentur "Tbilisi 24" უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს უფლება აქვთ რუსეთის არმიაში იმსახურონ – თბილისი 24
27 მაისი 2024

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს უფლება აქვთ რუსეთის არმიაში იმსახურონ

რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომელიც  უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს რუსეთის შეიარაღებულ ძალებში სამსახურის ნებას რთავს. დოკუმენტი იურიდიული ინფორმაციის ინტერნეტ პორტალზე უკვე გამოქვეყნდა.

  • „ დებულება განსაზღვრავს სამხედრო სამსახურის გავლის წესს იმ მოქალაქეების მიერ, რომლებსაც აქვთ უცხო სახელმწიფოს მოქალაქეობა  ან ბინადრობის მოწმობა ან უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე მოქალაქის მუდმივი ცხოვრების უფლების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი. სახელმწიფო, ხოლო უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ – რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებულ ძალებში“, – ნათქვამია ბრძანებულებაში.

მანამდე სახელმწიფოს მეთაურმა ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომელიც საშუალებას აძლევს უცხოელებს, რომლებმაც გააფორმეს სამხედრო სამსახურის კონტრაქტი, მიიღონ რუსეთის მოქალაქეობა გამარტივებული წესით. ეს უფლება ასევე მიენიჭებათ მათ მეუღლეებს, მშობლებსა და შვილებს.