საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტო "თბილისი 24". / Information Analytical Agency "Tbilisi 24". / Информационно-аналитическое агентство "Тбилиси 24". / Informationsanalyseagentur "Tbilisi 24" ოცნება, დაიწყეთ სასწრაფო დ ე ნ ა ც ი ფ ი კ ა ც ი ა ! – თბილისი 24
17 ივნისი 2024