საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტო "თბილისი 24". / Information Analytical Agency "Tbilisi 24". / Информационно-аналитическое агентство "Тбилиси 24". / Informationsanalyseagentur "Tbilisi 24" კანონის ამოქმედებამდე გაშიფრული 126 უცხოური აგენტის სია – თბილისი 24
27 მაისი 2024