საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტო "თბილისი 24". / Information Analytical Agency "Tbilisi 24". / Информационно-аналитическое агентство "Тбилиси 24". / Informationsanalyseagentur "Tbilisi 24" ბონდო მძინარაშვილი: შენ უნდა წაგიყვანო რომში, კოლეზიუმში! – თბილისი 24
29 თებერვალი 2024