საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტო "თბილისი 24". / Information Analytical Agency "Tbilisi 24". / Информационно-аналитическое агентство "Тбилиси 24". / Informationsanalyseagentur "Tbilisi 24" სალომეს უნდა “დედოფლად” ვაღიაროთ… – თბილისი 24
24 ივნისი 2024