საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტო "თბილისი 24". / Information Analytical Agency "Tbilisi 24". / Информационно-аналитическое агентство "Тбилиси 24". / Informationsanalyseagentur "Tbilisi 24" ნინიკო მშვიდობაძე: ნუ იფიქრებთ, რომ ეს ხალხი ლიტერატურულ ელიტას წარმოადგენს! – თბილისი 24
14 ივლისი 2024