საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტო "თბილისი 24". / Information Analytical Agency "Tbilisi 24". / Информационно-аналитическое агентство "Тбилиси 24". / Informationsanalyseagentur "Tbilisi 24" პოზა-პოზა ფოტკები საიდან? ფითილებს დაუწიე ცოტა! ნინო ჯღარკავა ჯელაძეს – თბილისი 24
20 ივნისი 2024