საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტო "თბილისი 24". / Information Analytical Agency "Tbilisi 24". / Информационно-аналитическое агентство "Тбилиси 24". / Informationsanalyseagentur "Tbilisi 24" რამდენია დევნილთა ფულადი დახმარება ევროპის ქვეყნებში? – თბილისი 24
20 ივნისი 2024

რამდენია დევნილთა ფულადი დახმარება ევროპის ქვეყნებში?

ევროპის ქვეყნებში სოციალური შეღავათების დონე 2023 წელს ასეთია (ევრო/თვეში):

 • ავსტრია – 50-დან 200 ევრომდე ( ყველაფერი დამოკიდებულია საცხოვრებელ ადგილზე და ოჯახში ადამიანების რაოდენობაზე).
 • ბელგია – 220 ევრო.
 • დიდი ბრიტანეთი – 180-250 ერთ ზრდასრულზე და 20-30 ბავშვზე (ასაკს აქვს მნიშვნელობა).
 • უნგრეთი – 22,76 ევრო. მიგრანტები, რომლებმაც გააფორმეს „ინტეგრაციის“ ხელშეკრულება, იღებენ საბინაო სუბსიდიებს და დამატებით ფინანსურ დახმარებას.
 • გერმანია – 340 ევრო.
 • ირლანდია – სახელმწიფო ანაზღაურებადი განთავსება სრული პანსიონის ცენტრებში და ენის შესწავლა.
 • ესპანეთი – 51,6 ევრო + 18 ევრო 18 წლამდე თითოეულ ბავშვზე. სამგზავრო ბარათი გაიცემა ერთი თვის განმავლობაში და წელიწადში 363 ევრო ტანსაცმელზე.
 • იტალია – 35 ევრო დღეში და 2,5 ევრო ჯიბის ხარჯზე.
 • ლატვია – 2,15 ევრო ცენტრში განთავსება; თავშესაფრის მიღების შემდეგ – 256 ევრო ან 76 ევრო 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის.
 • ლიტვა – 10 ევრო ცენტრში განთავსება, სადაც ნებადართულია 18 თვე დარჩენა.
 • ლუქსემბურგი – 225.
 • მალტა – 130 ევრო, საკვები.
 • ნიდერლანდები – კვირაში 20-45 ევრო კვება და 13 ევრო სხვა ხარჯები.
 • პოლონეთი – 16 ევრო.
 • რუმინეთი – $136. გადახდა გრძელდება მხოლოდ ცხრა თვე.
 • სლოვაკეთი – ერთჯერადი შემწეობა 300 ევრო და 40 ცენტი დღეში.
 • ფინეთი – 316 ევრო.
 • საფრანგეთი – 200 ოჯახის უფროსისთვის და 100 ევრო თითო ზრდასრულისთვის.
 • ჩეხეთი – 13,29 ევრო სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ ობიექტებში განთავსებისას.
 • შვეიცარია – 1049 ევრო.
 • შვედეთი – 2,57 ევრო დღეში.
 • ესტონეთი – 90 ევრო თვეში.
 • წყარო: https://visasam.ru/emigration/europe-emigration/bezhency-v-evrope.html