საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტო "თბილისი 24". / Information Analytical Agency "Tbilisi 24". / Информационно-аналитическое агентство "Тбилиси 24". / Informationsanalyseagentur "Tbilisi 24" საჯიშე ბიჭები მიშაია ნაბო@ვარის ხელით დაგვიხოცეს… – თბილისი 24
19 ივნისი 2024