საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტო "თბილისი 24". / Information Analytical Agency "Tbilisi 24". / Информационно-аналитическое агентство "Тбилиси 24". / Informationsanalyseagentur "Tbilisi 24" მიშამ, “ჭუჭუ” რომ გადმოყოს ვივამედის მეხუთე სართულიდან და გადმოაფსას, მივარდებიან თავს შეუშვერენ – თბილისი 24
20 ივნისი 2024