საინფორმაციო სააგენტო - თბილისი 24 * Информационное агентство - Тбилиси 24 * News agency - Tbilisi 24 * საინფორმაციო სააგენტო - თბილისი 24 * Информационное агентство - Тбилиси 24 * News agency - Tbilisi 24 * საინფორმაციო სააგენტო - თბილისი 24 * Информационное агентство - Тбилиси 24 * News agency - Tbilisi 24
Time: 3:28

სტრესის და მღელვარების გამო მერაბიშვილი 4.000 ევროს მიიღებს. ვანო-მართალი, ბაჩო-მართლი, დათა-მართალი...

17-11-28 16:39:06 | Print

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით, საქართველომ ვანო მერაბიშვილს გამოძიების პროცესში მიღებული გარკვეული სტრესის და მღელვარების გამო არამატერიალური ზიანის ანაზღაურების სახით 4 ათასი ევრო უნდა გადაუხადოს.

სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებაში აღნიშნულია, რომ მოსარჩელე 15.000 ევროს გადახდას ითხოვდა.

სასამართლო მიიჩნევს, რომმოსარჩელეს გარკვეული სტრესი და მღელვარება უნდა ჰქონოდა კონვენციის მე-5 § 3 და მე-18 მუხლების დარღვევის გამო.

სამართლიანობის საფუძველზე, სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო მოსარჩელეს აუნაზღაურდეს 4 000 ევრო.

Rate this item
(0 votes)
Read 2195 times