საინფორმაციო სააგენტო - თბილისი 24 * Информационное агентство - Тбилиси 24 * News agency - Tbilisi 24 * საინფორმაციო სააგენტო - თბილისი 24 * Информационное агентство - Тбилиси 24 * News agency - Tbilisi 24 * საინფორმაციო სააგენტო - თბილისი 24 * Информационное агентство - Тбилиси 24 * News agency - Tbilisi 24
Time: 2:36

ჟურქარტია მოდით- დამგმეთ, არ დამინდოთ!

18-02-09 23:59:12 | Print

ახლა ერთმა ძ ა ა ნ ა ქ ტ ი უ რ მ ა "ადამიანის, იმის ამის და ყველაფრის უფლებადამცველმა" დამისვა კითხვა:

-  "მოულოდნელად თქვენმა ვ ა ჟ მ ა ოჯახში რომ გააკეთოს განცხადება - დ ე დ ა, მე გ ე ი ვარ!" - თქვენ რა რ ე ა ქ ც ი ა გექნებათ?

(ეტყობა რაღაც გ ა მ ო კ ი თ ხ ვ ა ს ატარებენ!)

მე ვუპასუხე: -მე ც ო ლ თ ა ნ გაშორებული ვარ. მარტო ვცხოვრობ და ჩემმა შვილმა მე თუ "დ ე დ ა"-თი მომმართა,  ესე იგი, ეგ კი არა მე გამოვდივარ

პ ი დ ა რ ა ს ტ ი - თქო! :) :) :) :) ცოტა ხანს იფიქრა და გ ა ქ რ ა...

ვერ არიან ცოტა ეს პ ი დ ა რ ა ს ტ ე ბ ი თავისმატორზე!

ისა, ჟ უ რ ქ ა რ ტ ი ა მოდით - დ ა მ გ მ ე თ!

მე ეგეთი მიმართულების მ ა ზ ო ხ ი ზ მ ი მჭირს - რომ მგმობენ მ ს ი ა მ ო ვ ნ ე ბ ს!

 მოდით დამგმეთ, ა რ დ ა მ ი ნ დ ო თ!

ბაკურ სვანიძე, ჟურნალისტი, ბლოგერი 

წყარო: პირადიფეისბუკგვერდი

Rate this item
(0 votes)
Read 432 times