საინფორმაციო სააგენტო - თბილისი 24 * Информационное агентство - Тбилиси 24 * News agency - Tbilisi 24 * საინფორმაციო სააგენტო - თბილისი 24 * Информационное агентство - Тбилиси 24 * News agency - Tbilisi 24 * საინფორმაციო სააგენტო - თბილისი 24 * Информационное агентство - Тбилиси 24 * News agency - Tbilisi 24
Time: 12:47

და ვისაც იგი თ ვ ა ლ ე ბ ს მოგჭრით, სწორედ თქვენ ხართ ჩვენი სამშობლოს მ ო ღ ა ლ ა ტ ე ე ბ ი და გ ა მ ყ ი დ ვ ე ლ ე ბ ი!

17-12-13 22:31:29 | Print

რ უ ს ე თ ი ს "ჩამოშლილი", "გაბანძებული", "გაუბედურებული", "საცოდავი" და "შესაბრალისი" ა რ მ ი ა, კაცობრიობის კიდევ  ერთი საშინელი მ ტ რ ი ს - "ისლამური სახელმწიფოს"  სრული გ ა ნ დ გ უ რ ე ბ ი ს და მისიის შესრულების მერე ს ი რ ი ი ს ტერიტორიას ტოვებს! 

ბაშარ ალ ა ს ა დ ი გადაურჩა "დ ე მ ო კ რ ა ტ ი" ამერიკელების მოკავშირე - "ისლამური სახელმწიფოსგან" ჩამოგდებას და  ჰ უ ს ე ი ნ ი ს, მუბარაქისა და კ ა დ ა ფ ი ს მსგავსად - "უ რ ჩ ხ უ ლ ა დ " გამოცხადებას...

რუსეთმა სირიაში დაუსვა წ ე რ ტ ი ლ ი "იანკების" განუკითხავ ბოგინს ა ღ მ ო ს ა ვ ლ ე თ შ ი. ერაყი-ეგვიპტე-ლიბია აღმოჩნდა ბ ო ლ ო გაჯეჯილება ამერიკული "დემოკრატიისა"...

რა მინდა ამით ვთქვა? რა და ის, რომ როდესაც უ შ უ ა ლ ო მეზობლად ასეთი "დ ე რ ჟ ა ვ ა" გყავს რაღაცეებზე კარგად უნდა დ ა ფ ი ქ რ დ ე და ტუტუცი არ უნდა იყო!

"მ ა რ თ ლ ე ბ ი არიან ჩვენთან რუსები?"
"აბა, ს წ ო რ ი ა რუსეთის საქციელი?"
არა, ბატონო, არა!

რუსები ჩვენთან მართლები არ არიან "მეგობრულში", "ადამიანურში", "კაცურში" და "კაიბიჭურში"!
:) :) :) :)
მაგრამ როგორც ზე-სახელმწიფო, თავისი ს ტ რ ა ტ ე გ ი უ ლ ი ინტერესებიდან გამომდინარე - ისინი იქცევიან ს წ ო რ ა დ  თავისი ქვეყნისთვის!!!!! დიახ!

და საქართველოს სახელმწიფოს ჭ კ უ ა არ ეყო ეს გაეაზრებინა! ან არ გაააზრებინეს!

კარგი - საქართველოს ხელისუფლებებს არ გაააზრებინეს, მაგრამ ეს ზოგი "ჩვეულებრივი მოქალაქე" რომ შ ტ ე რ ო ბ ს?
აი, ეგაა უბედურება სწორედ!
როდესაც შენ კატეგორიულად უარს ეუბნები შენს უშუალო მეზობლად მდებარე ქვეყანას მისი ს ა ს ი ც ო ც ხ ლ ო ინეტერესების განხორციელებაზე შენს ტერიტორიაზე და

ამასთან ცდილობ იქ დაუყენო ისეთი ს ა მ ხ ე დ რ ო  ბლოკის რ ა კ ე ტ ე ბ ი, რომელსაც იგი "მტრად" განიხილავს,  კარგი რომ არაფერი დაგემართება კი უნდა იცოდე!

აბა, სცადოს მ ე ქ ს ი კ ა მ, ანდა კ ა ნ ა დ ა მ, ან თუნდაც აშშ-დან ცოტა უფრო მოშორებით მდებარე ქვეყანამ და გამოუცხადოს ამერიკას - აქ რ უ ს უ ლ ი რაკეტები უნდა შემოვიყვანოო!
სოხუმის და ცხინვალის ზომის ტერიტორიების დაკავება კი არა,  იმ ქვეყანას თავიდან ბოლომდე გ ა დ ა ბ უ გ ა ვ ე ნ ამერიკელები!

ასე რომ, კიდევ ვიმეორებ - "კაცურად" "ადამიანურად" და  "ჯიგრულად" არ არიან რუსები მართლები ჩვენთან!

მაგრამ მ ს ო ფ ლ ი ო ზე-სახელმწიფოების ჭიდილის ჭრილში საოცრად და ბოლომდე მართლები არიან!

და ნებისმიერი ზე-სახელმწიფო ან ასე მოიქცეოდა, ან კიდევ უფრო უ ა რ ე ს ა დ !!!! ესაა ს ი მ ა რ თ ლ ე!

და ვისაც იგი თ ვ ა ლ ე ბ ს მოგჭრით, სწორედ თქვენ ხართ ჩვენი სამშობლოს მ ო ღ ა ლ ა ტ ე ე ბ ი და გ ა მ ყ ი დ ვ  ე ლ ე ბ ი!

რადგან თუ ჩვენ სიმართლის მიხედვით არ ვიმოქმედებთ,  თუ ჩვენ რ ე ა ლ ო ბ ა ს არ გავითვალისწინებთ და არ
გავიაზრებთ - აუცილებლად დ ა ვ ი ღ უ პ ე ბ ი თ!!!!

ჟურნალისტი, ბლოგერი ბაკურ სვანიძე

წყარო: პირადი ფეისბუკგვერდი

 

Rate this item
(0 votes)
Read 1585 times