საინფორმაციო სააგენტო - თბილისი 24 * Информационное агентство - Тбилиси 24 * News agency - Tbilisi 24 * საინფორმაციო სააგენტო - თბილისი 24 * Информационное агентство - Тбилиси 24 * News agency - Tbilisi 24 * საინფორმაციო სააგენტო - თბილისი 24 * Информационное агентство - Тбилиси 24 * News agency - Tbilisi 24
Time: 5:06

ბავშვებით, ასევე მათი ორგანოებით ვაჭრობის სარფიანი ბიზნესი

17-06-07 21:30:39 | Print

იუვენალური ფაშიზმი

იუვენალური იუსტიციის მიღებისა და გავრცელების მთავარი მიზნებია შობადობის შემცირება მსოფლიოში, ოჯახების კონტროლი და ტერორი, საერთოდ

ოჯახის ინსტიტუტის ნგრევა, ბავშვებით, ასევე მათი ორგანოებით ვაჭრობის სარფიანი ბიზნესი, ბავშვების რეკრუტირება, ანუ მათი აღზრდა

იმ კრიტერიუმებით, რომელსაც აყალიბებენ იუვენალები და მათი ლობისტები. ამის გამო დასავლეთში ამ იუსტიციას „იუვენალური ფაშიზმი“ დაარქვეს.

გერმანია ცივილიზებული და დემოკრატიული ქვეყანაა, მაგრამ ამ ბოლო დროს ამ ქვეყანაში სულ უფრო ხშირად ისმის აღშფოთებული მშობლების პროტესტი,

რომელთაც ახალგაზრდებთან დაკავშირებულ საქმეთა ადგილობრივი სამმართველოები ართმევენ საკუთარ შვილებს და ათავსებენ მათ ინტერნატებში ან

შეძლებულ ოჯახებში. ყველაზე საშინელი ის არის, რომ მშობლებს შვილებს ართმევენ კანონიერი გზით.

 

 ოჯახური სასამართლოს გადაწყვეტილებით. როდესაც ამგვარი რამ გესმის, არ იჯერებ ფიქრობ, რომ აქ ლაპარაკია რომელიღაც ასოციალურ ოჯახებზე, სადაც

ბავშვებს არ აჭმევენ, არ ზრდიან, უხეშად ეპყრობიან და ძალადობენ.

 სულაც არა, „მზრუნველი“ ორგანოთა გულმოდგინე მუშაკები ბავშვებს ართმევენ სრულიად ნორმალურ ოჯახებს, აბსოლუტურად დაუსაბუთებელ მიზეზთა

საფუძველზე. ბავშვების წართმევის დროს, ეს მიზეზი ისეა მოდელირებული, რომ შემდეგ შესაძლებელი იქნას ოჯახიდან ბავშვის წამოყვანის გადაწყვეტილების

„სწორი“დასაბუთება. აუცილებლობის შემთხვევაში გამოიყენება სიცრუე და ცილისწამება.

 

 ბავშვთა წართმევა ხდება მოულოდნელად, ხშირად-შურისძიებით აღძრული ნათესავის, მეზობლის, ექიმის, საბავშო ბაღის აღმზრდელის ან სკოლის

მასწავლებლის წერილობითი დასმენის შედეგად. დამსმენთა მიერ წერილებში აღწერილი „ფაქტების“ სინამდვილე უმეტეს შემთხვევაში არ მოწმდება.

 სამეურვეო ორგანოთათვის საკმარისია ეგრეთ წოდებული „სიგნალი“ რათა დაიწყონ ოჯახიდან ბავშვის წაყვანის პროცედურა.

პრაქტიკულად ყველა დაზარალებული ოჯახი სამეურვეო ორგანიზაციათა მხრიდან ზეწოლაზე საუბრობს - „თქვენ ან ნებაყოფლობით მოაწერთ ხელს თქვენი

შვილის მეურვეობის ქვეშ გადაყვანაზე ან მას ვერასოდეს იხილავთ!“ ბავშვების წართმევა ხშირად სრულიად ნორმალური და სოციალურად ინტეგრირებული

ოჯახებიდანაც ხდება.

 

ბავშვებს უმეტესწილად ათავსებენ დაწესებულებაში რომელიც მისი სახლიდან ასი ან უფრო მეტი კილომეტრითაა დაშორებული... ბოროტების ფესვი იმაშია, რომ

ახალგაზრდობის საქმეთა ადგილობრივ სამმართველოთა მუშაკები პასუხს არ აგებენ მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისათვის.

 რაც შეეხება სასამართლოს, მოსამართლეს უბრალოდ ეშინია გამოიტანოს არასწორი გადაწყვეტილება. ამიტომაც ის პრაქტიკულად ყოველთვის ენდობა სამეურვეო

ორგანოს „ექსპერტთა“ მიერ მიღებულ ინფორმაციასა და გადაწყვეტილებას.

 

  უნდა აღინიშნოს, რომ არ არსებობს ორგანო, რომელიც კონსულტაციას გაუწევდა მშობლებს, დაიცავდა მათ უფლებას. ადვოკატის დაქირავება ძალზედ

ძვირი

ღირს... როგორც სამეურვეო ორგანოთა ერთმა მსხვერპლმა ბიჭუნამ განაცხადა - „მათ მე ჩემი ცხოვრების სამი წელი წამართვეს „წარმოუდგენელი

ძალისხმევის

შედეგად მოახერხა ამ ბიჭუნას დედამ შვილის დაბრუნება. ატეხა გაუგონარი ხმაური პრესასა და ინტერნეტში, დაიქირავა ადვოკატი, მიმართა

ევროპარლამენტს,

რათა ზემოქმედება მოეხდინა სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე და ინტერნატში სამწლიანი ყოფნის შემდეგ საკუთარი შვილი დაებრუნებინა.

 

 დედას მოშორებული ბავშვი იმდენად იტანჯებოდა, რომ ვერ სწავლობდა, ვერ ჭამდა, ერთხელ დანის მეშვეობით თვითმკვლელობაც სცადა.

 

 ხოლო როდესაც ეს ვერ გამოუვიდა, დედასთან ერთ-ერთი მოკლე შეხვედრის დროს, მისი მოკვლა სთხოვა. მიუხედავად იმისა , რომ დედას შვილი დაუბრუნეს,

ეშინოდა შვილი კიდევ არ წაერთმიათ და ამიტომაც მიიღო გადაწყვეტილება და მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი გამოიცვალა-მან საერთოდ დატოვა გერმანია

ბავშვთან ერთად. სწორედ იუვენალური იუსტიციის მეშვეობით ევროპაში ბოლო 20 წლის განმავლობაში ოჯახებიდან ათიათასობით ბავშვია წართმეული

სახელმწიფოს მიერ.

   ოჯახისთვის წართმეულ ბავშვებს ათავსებენ იუვენალური იუსტიციის დაწესებულებებში, ერთგვარ საკონცენტრაციო ბანაკებში, სადაც ისინი ხშირად ხდებიან

მათზე ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლნი.

   ამ დაწესებულებებიდან ბავშვებს, როგორც წესი, აშვილებენ მშვილობელ, მიმღებ ოჯახებში, რომლებიც ამას ხშირად აკეთებენ სახელმწიფოსგან ბავშვის

შენახვისათვის დაწესებული გასამრჯელოს, საფასურის გამო, და ხშირად ბავშვის მაგივრად მიღებულ თანხას საკუთარი მიზნებისთვის იყენებენ, ხოლო ბავშვებს

აშიმშილებენ და ძალადობენ მათზე. ფართოდ არის გავრცელებული ჩამორთმეული ბავშვების გაშვილება ერთსქესიან “ოჯახებზე”, – სწორედ ეგრედ წოდებული.

სექსუალური უმცირესობები არიან იუვენალური იუსტიციის ერთ-ერთი მთავარი ლობისტები.

 მაგალითისთვის, 2011 წელს გერმანიაში ოჯახებს წაართვეს და ერთსქესიან “ოჯახებს” გადასცეს 38 500 ბავშვი. ერთსქესიან “ოჯახებში” ბავშვები, როგორც წესი,

ხდებიან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლნი. ხშირია შემთხვევები, როდესაც ერთსქესიანი “ოჯახები” ერთმანეთში ცვლიან ნაშვილებ ბავშვებს სექსუალური

ორგიებისათვის...ხშირია ჩამორთმეული ბავშვების გაუჩინარების შემთხვევები. მაგალითად რამდენიმე წლის წინ იტალიაში ოფიციალური მონაცემებით დაიკარგა

1500-მდე ბავშვი. ბავშვების გაუჩინარების ძირითადი მიზეზი არის ბავშვთა ორგანოებით ვაჭრობის მსოფლიო ბიზნესი.

 

საქართველოს პარლამენტმა ევროასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ვლდებულების ფარგლებში მიიღო კანონი: „ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში

ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ ერთი შეხედვით ჰუმანური მიზნის საფარველით კანონმდებლობაში გასულ წელს შემოიტანეს

„იუვენალური იუსტიციის“ ნორმები, რომელმაც ევროპა კატასტროფამდე მიიყვანა.

ჩვენს ქვეყანაში იუვენალური იუსტიციის-კანონმდებლობის მიღებამდე, 2006 წელს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიღებული იქნა სპეციალური კანონი„ ოჯახში

ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“.

 კანონში ცვლილებების მცდელობა, ჯერ კიდევ 2013 წელს ჰქონდათ (კანონპროექტის ინიციატორი იყო გუგული მაღრაძე). სწორედ ამ კანონის საფუძველზე 2012

წელს ქალთა კოლონიაში პატიმარს თ.ვ. -ს შვილი გულიდან ააგლიჯეს და ვიღაც ოჯახს ჩააბარეს, რომელსაც სახელმწიფო დაახლოებით ექვსას ლარს უხდიდა.

გაშვილება მოულოდნელად, მოხდა კოლონიის ადმინისტრაციის პირადი შურისძიების საფუძველზე. ადმინისტრაციაში მოტყუებით აიყვანეს დედა-შვილი და

შემდეგ ძალის გამოყენებით „მოგლიჯეს“ გულზე მიკრული ბავშვი და სოცმუშაკს გაატანეს.

  სცენამ, თვით გულქვა თანამშრომლებიც კი აატირა. აღარაფერს ვამბობ სამი წლის ბავშვის და დედის გულგამგმირავ კივილზე.

 

 დედა-შვილის ექვსთვიან წამებაზე სანამ შვილი თავგანწირული ბრძოლის შემდეგ მის ძმას ჩააბარეს.

 აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ დედა შვილს შესანიშნავად უვლიდა და არ არსებობდა არანაირი მიზეზი მისთვის შვილი წაერთმიათ. ორი თვის შემდეგ ბავშვი

„მშვილებელმა“ მოუყვანა სანახავად, საშინელი დათრგუნული, დაუბანელი, გამხდარი...ბავშვმა დედას უთხრა, რომ მას ცემდნენ რადგან უგემურ საჭმელს არ

ჭამდა და ხშირად ტიროდა. აღნიშნულიდან ორ წელიწადში დედაშვილი ერთად იყვნენ სახლში, თუმცა ბავშვი დღემდე პერიოდულად გადის მკურნალობის

კურსს ფსიქოლოგთან. მრავალი მაგალითიდან კიდევ ერთს მოვიყვან, დედა, რომელიც სამსახურს ვერ შოულობდა თვითონ მიმართა სოცმუშაკს და თოთხმეტი

წლის ბიჭი სხვა ოჯახში „გაუმწესეს“ სახელმწიფო მშვილებელ ოჯახს 600-ლარს უხდიდა, აღნიშნული თანხა გაჭივრებული დედისთვის, რომ გადაეხადა

სახელმწიფოს იმყოფინებდა, მაგრამ...

მშვილებელ ოჯახს კიდევ ოთხი ახალგაზრდა ყავდა სახელმწიფოსგან „ნაშვილები“ და კახეთის ერთ-ერთ სოფელში დილიდან საღამომდე ამუშავებდა

ახალგაზრდებს და ნორმალურადაც არ კვებავდა.

 თან სახელმწიფოსგან 3000 ლარს იღებდა. (ხუთი ყმაწვილის საფასურს) მე თვითონ შევესწარი რამოდენიმეჯერ დედა-შვილის სატელეფონო საუბარს- შვილი

დედას სახლში დაბრუნებას თხოვდა... იუვენალური იუსტიცია სერიოზულად დააზარალებს საქართველოში ოჯახებს.

ევროპის თუ რუსეთის მაგალითზე კარგად ვიცით, თუ რისთვის იყენებენ და სადამდე მივყავართ ამ სამართალს. ბავშვებს უმხედრებენ მშობლებს, შვილებს

ართმევენ დედ-მამას და ეს `კანონის~ სახელით წარმოებული შეტევა თავისი არსით არის ოჯახის, როგორც ინსტიტუტის წინააღმდეგ მიმართული ბრძოლა.

 

„საერთო გაზეთი“

ქეთევან ზარნაძე

Rate this item
(0 votes)
Read 1647 times