საინფორმაციო სააგენტო - თბილისი 24 * Информационное агентство - Тбилиси 24 * News agency - Tbilisi 24 * საინფორმაციო სააგენტო - თბილისი 24 * Информационное агентство - Тбилиси 24 * News agency - Tbilisi 24 * საინფორმაციო სააგენტო - თბილისი 24 * Информационное агентство - Тбилиси 24 * News agency - Tbilisi 24
Time: 12:47

სააკაშვილი: არავის არაფერს შევარჩენ, მოღალატის მხარდაჭერისთვის მწარედ დავსჯი

18-10-30 17:29:32 | Print

რას გეგმავდა სააკაშვილი არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე, რა გეგმებს აწყობდა  ბიზნესმენ ოქუაშვილთან ერთად, მის "დაჭკვიანებამდე" , რა უნდა მომხდარიყო არჩევნების დღეს პანკისში , ამის შესახებ ინფორმაცია უკრაინულმა ვიკილიქსმა გაავრცელა. 

 ზაზა ოქუ: ბოდიში ბატონო მიშა! თქვენ ზარს ველოდებოდი. ხაზი მაქვს ძალიან ცუდი და ხმა არ გამოდის.

 მ.ს: გამიკვირდა სად დაიკარგე. როგორ ხარ მითხარი აბა.

 ზაზა ოქუ: ხომ ხედავთ როგორც ვარ!

 მ.ს: ყველაფერი ვიცი. შენ მაგარი ხარ და არ შეცბე ბრძოლა ბოლომდე უნდა მივიყვანოთ.

 ზაზა ოქუ: მე უკან დასახევია არაფერი მაქვს!

 მ.ს: ზაზა, მე რაც შეგპირდი ყველაფერს ჩამოგაწერთ რაც პინგვინამ გაგიბერა. ომეგა არის თუ სხვა მთლიანად დაგიბრუნდება. მთავარია არ მოვდუნდეთ. ადვოკატებს მაქ დაგახმარ ჯონსონის ჯგუფიდან. მაგას რაც მილიარდებია აქვს ყველაფერს დაუყადაღებენ!

 ზაზა ოქუ: პინგვინა ვინც არის მივხვდი. მეც ეგ მინდა. ყველაფერს ვაკეთებ არ გავჩერდები. მაგათ გასამწარებლად კიდევ შევაგდებ რაღაცეებს. აქ სასამართლოზე დიდი ხარჯები მიაქვს.

 მ.ს: დაგეხმარები ხო ვთქვი, რაიმე ანგარიში გაახსნევინე მანდ ვინმეზე და ჩამოგიგდებენ რაც იქნება საჭირო. მაგაზე დაგიკავშირდებიან ცალკე. ტელევიზია და NGO-ები შენზე არიან მომაგრებულნი, შენ ამას ხომ გრძნობ?

 ზაზა ოქუ: მადლობა მაგისთვის! მთლიანობაში შედეგი იქნება, მე ვაშაძეს დავუჭირე მხარი.

 მ.ს: აბა როგორ! მე ყველაფერი გათვლილი მაქვს. ის ქალი კომიკურ პერსონაჟად და მოღალატედ ვაქციეთ უკვე,

ყველა დაშინდება- მიხვდებიან, მოღალატის მხარდაჭერისთვის მწარედ დავსჯი!

აი ნახავ პანკისში რა მოხდება და თბილისში რას დავატრიალებთ, ცხინვალიდანაც.თვგასიებულ ბაქრაძეს პინგვინა აფინანსებს და მაგასაც მოუწევს, ეხლა დამიწყო შეძრომა.

იცოდე, შენ წამყვანი ფიგურა ხარ , ეს არის მთავარი!

ცოტაც მოცა და თვითონ დაგიწყებენ ლაქუცს, ძალას რომ იგრძნობენ.

ზაზა ოქუ: იმედი მაქვს!

 მ.ს: ეხლა ვერ ჩამოვდივარ მაქეთ, მერე მოვიფიქრებ როგორ შევხვდეთ. ის ჩამოვა როგორც შეგპირდი.

 ზაზა ოქუ: კარგით აბა!

 მ.ს: როცა შემოგივა თანხა შემატყობინე!

 ზაზა ოქუ: აუცილებლად! გაიხარეთ!

  ------------------------------------------------------------

 Zaza Oqu: Извините господин Миша, я ждал вашего звонка но плохая связь.

 М.С: думал где потерялся. Как ты там скажи?

 Zaza Oqu: вы же видите как я.

 М.С: Я все знаю, ты молодец и все должны довести до конца. Главное не робей.

 Zaza Oqu: Мне терять нечего.

 М.С: Заза, что я обещал все спишем, все что Пингвин (Имеется в виду грузинский олигарх Бидзина Иванишвили) тебе наложил. Омега и все другое тебе вернем. Главное не расслабится. Адвокатов я тебе прикреплю с команды Джонсона ( Имеется в виду бывший министр Иностранных дел Великобритании) . Все что у него есть, миллиарды арестуем!

 Zaza Oqu: Да я понял кто Пингвин. Меня не остановить, еще много чего закину и сведу их с ума. Здесь большие затраты в судах.

 М.С: я же сказал помогу. Открой там на кого то счет и закинем деньги. По поводу перевода средств с тобой свяжутся. Телевидения и неправительственные организации работают на тебя. Ты же это чувствуешь?

 Zaza Oqu: спасибо за это! В общем результат будет? Я поддержал Вашадзе ( кандидат в президенты Грузии поддерживаемый Саакашвили)

 М.С: Конечно! У меня все запланирована! Ту женщину ( имеется ввиду кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабашвили, поддерживаемый Иванишвили) превратил уже в комический персонаж и предателя. Все побоятся и поймут , что за поддержку предателя жестко накажу всех. Вот увидишь, что произойдет в Панкиси, что начнется в Тбилиси, Цхинвали тоже. Головастика Бакрадзе (кандидат в президенты Грузии от оппозиции) Пингвин финансирует, он почуял что накажу и лезет уже. Главное знай, что ты ведущая фигура! Чуть потерпи и все начнут пресмыкаться к тебе, как почувствуют нашу силу. Знай, все будут наказаны. Все что сказал случится в день выборов!

 Zaza Oqu: Надеюсь на это!

 М.С : На данный момент не могу приехать к тебе, подумаю как нам встретится потом. Тот человек приедет как обещал.

 Zaza Oqu: Хорошо тогда!

 М.С: Как деньги зайдут сообщи!

 Zaza Oqu: Обязательно! Спасибо!

------------------------------------------------------------------------------

 Zaza Oqu: Sorry, Mr. Misha, I was waiting for your call but there is bad connection.

 M.S: I thought where was you lost. How are you there?

 ZazaOqu: you see how I am.

 M.S: I know everything, you are well done and everything must be completed. The main thing is not to be timid.

 Zaza Oqu: I have nothing to lose.

 M.S: Zaza, what I promised, I will write everything off, everything that the Penguin (referring to the Georgian oligarch Bidzina Ivanishvili) has imposed on you. Omega and everything else will return to you. The main thing is not to relax. I will attach lawyers to you with the Johnson team (referring to the former British Foreign Secretary). All that he has, billions will be arrested!

 Zaza Oqu: Yes, I understand who the Penguin is. I can not stop, I will promulgate a lot of things and drive them crazy. Here are high expenses in the courts.

 M.S: I told you I will help. Open an account there on someone's name and we will transfer money there. About the transfer of money you will be informed. Television and non-governmental organizations work for you. Do you feel it?

 Zaza Oqu: thanks for that! In general, will there be a result? I supported Vashadze (Georgian presidential candidate supported by Saakashvili)

 M.S: Of course! I have planned everything! That woman (meaning Georgian presidential candidate Salome Zurabashvili, supported by Ivanishvili) has already turned into a comic character and a traitor. Everyone will be afraid and will understand that they will be severely punished because they support a traitor. You will see what will happen in Pankisi, what will begin in Tbilisi and Tskhinvali too. Tadpole Bakradze (Georgian presidential candidate from opposition) is funded by Penguin, he sensed that he will be punished and has already started licking to me. The main thing to know is that you are the leading figure! Be patient and everyone will begin to kowtow to you, as they will feel our strength. You should know that everyone will be punished. Everything I have said will happen on election day!

 Zaza Oqu: I hope so!

 M.S.: At the moment I cannot meet you, I will think about how we will meet later. That person will come as I have promised.

 Zaza Oqu: OK!

 MS: Inform me when you will get money!

 Zaza Oqu: Sure! Thank you!

 

Rate this item
(0 votes)
Read 2435 times