საინფორმაციო სააგენტო - თბილისი 24 * Информационное агентство - Тбилиси 24 * News agency - Tbilisi 24 * საინფორმაციო სააგენტო - თბილისი 24 * Информационное агентство - Тбилиси 24 * News agency - Tbilisi 24 * საინფორმაციო სააგენტო - თბილისი 24 * Информационное агентство - Тбилиси 24 * News agency - Tbilisi 24
Time: 12:51

შ ე შ ლ ი ლ ი! შ ე შ ლ ი ლ ი! შ ე შ ლ ი ლ ი ქვეყანა!

18-05-09 14:47:07 | Print

საქართველოს ს ა ხ ე ლ მ წ ი ფ ო უნდა დ ა ე მ ხ ო ს!

მე სხვა გამოსავალს მართლა ვეღარ ვხედავ!

ბ ო დ ი შ ი ქართველი ს ა ზ ო გ ა დ ო ე ბ ი ს საღად მოაზროვნე ნაწილთან, მაგრამ როდესაც ქვეყანაში,  საზოგადოებაში ამ დოზით ს ი რ ე გ ვ ნ ე მოიკიდებს ფეხს, ასეთი სახელმწიფო გ ა ნ ა დ გ უ რ ე ბ ი ს ღირსია!

ქვეყანა, სადაც ტვინით დ ა ა ვ ა დ ე ბ უ ლ თ ა რაოდენობა კატასტროფულად დიდია!

ქვეყანა, სადაც მ ტ რ ი ს ხატის შექმნა და პ უ ტ ი ნ ი ს უშვერი დ ე დ ი ს გ ი ნ ე ბ ა  მიიჩნევა "პ ა ტ რ ი ო ტ ი ზ მ ა დ"!

ქვეყანა, სადაც ვეღარ "იხსენებენ" რა დაგვმართა თ უ რ ქ ე თ მ ა და უხარიათ,  რომ ბ ა თ უ მ ი ს აეროპორტი თურქეთის "შ ი დ ა" აეროპორტად არის გამოცხადებული!

ქვეყანა, სადაც  ქვას რომ ვინმემ ფეხი წამოკრას " რ უ ს უ ლ კ ვ ა ლ ს" ეძებენ!

ქვეყანა, სადაც სახელმწიფო უ შ ი შ რ ო ე ბ ი ს  სამსახურისთვის უმთავრეს პრიორიტეტად ის არის  მიჩნეული გაიკეთებს თუ არა ნ ა ო მ ა რ ი ბაბუ მკერდზე წ ი თ ე ლ ს ვ ა რ ს კ ვ ლ ა ვ ს!

ქვეყანა, სადაც ნარკოტიკით ახალაგაზრდების დ ა ხ ო ც ვ ა ს ა ც კი რუსეთს აბრალებენ!

შ ე შ ლ ი ლ ი! შ ე შ ლ ი ლ ი! შ ე შ ლ ი ლ ი ქვეყანა!

თან ასეთი შეშლილები უბრალოდ ქუჩაში კი არ ყრიან,  არამედ მ ე დ ი ა ს ა შ უ ა ლ ე ბ ე ბ შ ი, ტელევიზიებში,  ს ა მ თ ა ვ რ ო ბ ო სტრუქტურებში "წ ა რ მ ა ტ ე ბ უ ლ ი" "პროფესიონალების" სტატუსით სარგებლობენ!

ქვეყანა, სადაც გაძალებენ დაიჯერო ს ი ყ ა ლ ბ ე!

სადაც აყალბებენ უახლეს ი ს ტ ო რ ი ა ს ა ც!

სადაც, თუკი თქვი, რომ თავის დროზე დ ა მ პ ყ რ ო ბ ე ლ ი რუსის შემოსვლამ საქართველო ი ხ ს ნ ა უარესი მტრისგან - "რამ შ ე გ ა ყ ვ ა რ ა რუსეთი?" "რატომ ა ქ ე ბ რუსებს?" და მსგავს კ რ ე ტ ი ნ ი ზ მ ე ბ ს გეკითხებიან!

ქვეყანა, სადაც ს ა გ ა რ ე ო პოლიტიკაზე 4 წლის ჯიუტი და თავნება ბ ა ვ შ ვ ე ბ ი ვ ი თ "მსჯელობენ"....

თუ კიდე ვინმეს აინტერსებს რას ვ გ უ ლ ი ს ხ მ ო ბ და რა მინდა, გადახედოს ჩემს პოსტებს, ძალიან ბევრი მაქვს
ამაზე ნაწერი! - ეს სახელმწიფო უნდა დ ა ი ქ ც ე ს!

და აუცილებლად დაიქცევა!

ს ა მ წ უ ხ ა რ ო დ !

ჟურნალისტი, ბლოგერი ბაკურ სვანიძე

წყარო: პირადი ფეისბუკგვერდი 

 

Rate this item
(0 votes)
Read 520 times